Regulamin lotów


KLUB LIZBONA POLSKA 

KOMUNIKAT NR.1/2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Klub  
Lizbona  Polska w locie Narodowym z Bilbao . Gołebie będa wypuszczone przed meczem Hiszpania -Polska podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej .

 Bilbao – 20.06.2020. 


Uwagi dotyczące organizacji lotu: 
– Lot odbędzie się z Hiszpanii . 
–  Koszowanie  gołębi na w/w lot w dniu 17-06-2020 r.  w Nowogrodzie Bobrzańskim   – Punkty wkładań min. 10 hodowców i 50 gołębi , odbiór KLD.

– Zgłoszenia punktów wkładań e-mail  w.kuczyk@o2.pl lub sms 795 497 367 
– Na lot z Bilbao  mogą wkładać hodowcy z całej Polski .
– Gołębie muszą być dowiezione w/w terminie do Nowogrodu Bobrzańskiego lub na ustalone w pózniejszym  terminie   punkty wkładań.  

Dzień koszowania 17.06.2020  godzinę ustalą osoby odpowiedzialne na punkcie. 
– Na lot będą sporządzane odrębne listy Startowo-Zegarowe w dwóch egzemplarzach, 
– Gołębie wkładane na lot, będą miały opieczętowane lotka skrzydeł, jeden rodzaj obrączek gumowych .
– Nastawianie zegarów do konstantowania przylotów gołębi w dniu koszowania .
– Można używać tylko tradycyjne zegary, takie które mogą długo funkcjonować, 
– Otwieranie zegarów w siedzibie Klubu w Nowogrodzie Bobrzańskim . Hodowcy mogą również dokonać otwarcia zegarów w swoich macierzystych  Oddziałach . 
– Wszystkie przyloty gołębi obowiązkowo zgłaszane telefonicznie do organizatora lotu, 
– Prosi się o zgłaszanie udziału w locie do dnia: 01-06-2020r podając nazwisko, imię zgłaszającego, ilość gołębi, oddział, okręg do organizatora lotu, 
– Opłata od gołębia za lot.

 • Bilbao 50 zł. Ilość wkładanych gołębi przez hodowcę nie ograniczona (opłata przeznaczona na organizację lotu) 
  – wpłatę dokonuje sie na adres organizatora lotu. 
  – Na lot z Bilbao nie wolno wkładać rocznych gołębi, 
  – Będzie obowiązywała nastepująca rywalizacja z lotu Lizbona 2019 tzw. STREFOWA: 

  1 – strefa (A) od 1650 km – 1750 km (Mistrzostwo strefy A) 
  2 – strefa (B) od 1750 km – 1950  km (Mistrzostwo strefy B) 
  3 – strefa (C) od 1950 km – ……..(Mistrzostwo strefy C) 

  Hodowcy gołębi plasujacych się w strefach na miejscach 1-10  listy konkursowej otrzymują puchar + dyplom.     
  Hodowcy biorący udział w locie obowiązkowo muszą dostarczyć na punkt wkładań potwierdzone przez 
  Zarząd Oddziału dane współrzędne swojego gołębnika .
  Komunikaty i przyloty gołębi będą publikowane na stronie internetowej https://klubdalekodystansowylizbona.pl/

  Serdecznie zapraszamy 
  Informację można uzyskać pod numerem tel. 795 497 367